پاک سازی ذهن

پاک سازی ذهن

ذهن ما همیشه همانند تلویزیون عمل می کند وهمواره فعال است تنها اختیار وهنر ما این است که بتوانیم شادی ها راانتخاب کنیم .ما باعادت ها وفعالیت ها وذهنیتی رایاد می دهیم که می توان از آن ها برای پاک سازی همان به هم ریختگی ذهنی تان استفاده کنید .یعنی پاک سازی همان به هم ریختگی که احتمالا نمی گذارد که شما متمرکز وهوشیار باشید اما می توانید با فعالیت های کاربردی وعلمی اگر به صورت مرتب انجام شود می تواند تغییری واقعی وماندگار به وجود بیاورید.

کتاب پاکسازی ذهنی برای موفق شدن در زندگی است که به چهار بخش اطلاعات محور تقسیم شده است که می توان از این هابرای به وجود آوردن تغییر در هر جنیه ی خاص اززندگی که باعث کلافگی واسترس شده استفاده کرد .که می توانیم به صورت تخصصی روشون کار کنیم که تاثیر سریع ومثبت روی ذهن تان داره

1-ساماندهی افکار 2-ساماندهی وظایف زندگی 3-ساماندهی روابط 4-ساماندهی محیط واطراف

بری بنیان گذار سایت شخصی بود که برنده جایزه شد که مربی معتبر شخصی وسازماندهی دوره های آموزش آنلاین بود که استراتژی هایی کاربردی به مردم یادداده که زندگی شادتر .غنی تر وموفق تر روتجربه کتد وبعد اینکه ساده سازی ومدیریت زندگی درونی ,بیرونی برای کم کردن استرس ولذت بردن از زندگی چقدر ارزش دارد وچقدر می تواند روی زندگی تغییر به وجود آورد .در زندگی روزمره می شود بااستفاده ازمدیشین ورزش وگردش درطبیعت ,تمرکز راروی ایجاد تعادل وحضور ذهن در زندگی حفظ کرد .

برای استرس توزندگی از استراتژی استیو برای مقابله استفاده می شود اما راحت نیست ولی کاملا جواب می دهد به شرط اینکه به صورت روزانه انجامش بدهیم

دکتر راس هریس می گوید (هر جست وجو واکتشافی برای پیدا کردن موجودیتی بدون رنج محکوم به شکست است )که می توانیم این رنج رابارفتاری فعالانه تر وکنترل آن چه به ذهن تان خطور می کند مدیریت کرد ذهن ما از خلاءمتنفر است .پس باید این خلاءرابا افکار سازنده پر کنید تا ذهن تان دوباره سراغ الگوهای قدیمی فکری نرود .به وجود آوردن وقفه در تفکر منفی فقط بخشی از باز پس گیری مغز ویادگیری جدا ماندن از افکار منفی ست

به چهار روش برای انجام این کار توجه کنید

1-فکرتان رابه چالش بکشید وجایگزین کنید بعضی از فکرها حقیقت ندارد

2-پذیرفتن راتمرین کنید اول نفس بکشید وکم کم مشکل پیش رو رابپذیرد راهکارهای مشخص کنید دنبال درس های مثبت باشیدروش های برای پشتیبانی پیدا کنید

3-انجام عملی درست ومنطقی .وقتی فکرتان بهم ریخته است یک کار مثبت انجام دهید که افکار منفی از ما دور بشود هرکاری که به کمی فعالیت ذهنی وتمرکز احتیاج داشته باشد خوب است وکارهایی منطقی که روی ارزش ها واهداف واولویت هایتان متمرکز بشوید

4-ساعتی رابرای فکر کردن به نگرانی ها بگذارید ما نمی توانیم کلا عادت فکر کردن به مسائل نگران کننده رااز بین ببریم زمان های وجود دارد که کلی افکار منفی به ذهن مان می آید که هیچ چیز نمی تواند حواسی تان راازآن پرت کند ولی لزومی هم نداره غرق این افکار بشوید بهتر است محدود کنیمدتاآن قدر غرق نشوید که دیگر نتوانیم نجات پیدا کنید.

باسپاس از توجهتان


پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید