هسته اصلی اعتماد بنفس

هسته اصلی اعتماد بنفس

پرورش فضیلت های اخلاقی یکی از اساسی ترین راه های رسیدن انسان به کمال است .برای دست یابی به چنین هدفی باید راهی به درازای عمر رفت اما پایه های اصلی آن از دوران کودکی گذاشته می شود .دورانی که در آن شاکله شخصیت شکل می گیرد وتمام زندگی فردبه نوعی تحت تاثیر قرار می گیرد خویشتن داری است مثل تمام باورها ,فضایل انسانی ….

خویشتن داری چیست ؟

خویشتن داری یک مکانیسم درونی مداخله گر است که باعث می شود فرد افکار ,عقاید یا تمایلات نادرست با زیان آور خود را که به ذهن می رسد به عمل تبدیل نکنداین فضیلت به فرد یاد می دهد رفتارهایش را تنظیم کند وخود را با واقعیت تطبیق دهد نه واقعیت را باخود وخویشتن داری ,هسته اصلی اعتماد بنفس است وبا این فضیلت است که مسئولیت پذیری معنا پیدا می کند در حال حاضر که تنوع وتکثیر در جامعه بیداد می کند وفرد با انتخاب های متعددی روبه روست آموزش مهارت خویشتن داری ورشد آن در کودکان اهمیت بسیاری زیادی است بنابراین رشد مهارت خویشتن داری در دوران کودکی ارتباط مستقیمی با سلامت بیشتد در دوره نوجوانی دارد همه مابا افراد بزرگسالی رو به رو شده ایم که کم تحمل وکم صبر بوده اند این مشکل در وواقع ریشه در دوران کودکی آن ها دارد واقعیت این است که نقص در شیوه فرزند پروری ,فشارهای روانی ,پرکاری ,ناتوانی در کنترل فرزندان ,بد رفتاری ,آسیب رساندن به بچه ها ,بازی رایانه ای ونبود الگوی مناسب در مخیط خانواده ازمهم ترین دلایلی است که باعث می شود خویشتن داری در افراد نهادینه می شود.

آموزش خویشتن داری

در اولین گام باید والدین سر مشق خوبی برای کودکان باشند وآن را اولویت قرار دهند .کودکان همواره نظاره گر دقیق رفتار والدین هستند وبدون توجه به آن چه می گویند از رفتارهای ان ها می آموزند بنابراین خویشتن داری باید در رفتارهای والدین منعکس شود ازطریقی کودک باید در مواجهه با والدین بشنودمحدویت راتجربه کند ویاد بگیردخواسته اش نشانه خویشتن داری است والدین می توانند در تعریف خویشتن داری بگویند

این مهارت در عین سادگی نیازمند قدرت وشجاعت است می توان به راحتی فهمید که برای یک کودک خوردن شیرینی قبل از شام ,چشم پوشی از تماشای تلویزیون قبل از خواب ….والدین بادر خواست انحام اینکارها توضیح مفهوم خویشتن واری می توانند بلافاصله پس از یک رفتار مثبت به وی بگویند (آفرین که تلویزیون تماشا نکردی ,نخوردن شیرینی ..)بااین کار در واقع کودک یاد می گیرد که قبل از انجام هرکاری فکر کند وکم کم این شعار در خانواده نهادینه می شود که همیشه اول فکر کنیم بعد عمل کنیم

تقویت خویشتن داری

در این گام لازم است کودک راتشویق کنیم که خود انگیخته عمل کند در سال های اولیه زندگی اولیه زندگی کودک برای خوب یاکار خوب انجام دادن جایزه می گیرد کودک در این مرحله در واقع از پاداش بیرونی نفع می برد اما نباید در این مرحله باقی بماند وباید کم کم به پاداش درونی برسد در غیر این صورت سیستم مهار درونی وی مختل می شود این اتفاق از سال های اول دبستان آغاز می شود وکودک ارتباط بین احساس فکر ورفتار خود را می یابد و یکی از بهترین راه های تقویت مهار درونی تاکید بر تلاش کودک است نه تاکید بر نتیجه ای که به دست آورده است هر قدر بتواند به خودش تکیه کند عزت نفس بیشتری پیدا می کند وقدرت اراده بیشتری خواهد داشت .سپس به کودک گفت و گوی درونی راآموزش دهیم این که یاد بگیرد پس از انجام کار خوب به خودش احسنت بگویند تحسین غیر واقعی ,غیر صادقانه و غیر ضروری از سوی والدین تاثیر مثبتی نخواهد داشت اما تحسین واقعی که طی آن کودک احساس تسلط بر خود ورفتارش دارد .باعث افزایش اعتماد بنفس وی می شود لازم است تاحد ممکن تحسین دقیق واضح وواقعی باشد .

توقف ,تفکر وعملکرد درست 3بخش اساسی خویشتن داریست که در رفتارهای والدین قابل انعکاس است کودک طی این فرایند یادمی گیرد که قبل از انجام هر کاری کمی صبر کند سپس درباره آن فکر کند .این کار ممکن است با چند سوال همراه باشد این سیستم در ابتدا بیرونی است ووالدین به کودک در این فرایند کمک می کنند اما کم کم به سیستم درونی تبدیل می شود .همچنین کودک راباید تشویق کرد که در صورت ارتکاب عمل اشتباه درباره آن فکر کند رفتار نادرست ودرست راپیدا کند وبا بینشی که نسبت به درست یا نادرست بودن کارش پیدا کرده است از تکرار آن خودداری کند.این اتفاق زمانی می افتد که بین والدین وکودک ,ارتباط خوب وموثری برقرار باشد ارتباط صحیح موثر زمانی برقرار می شود که والدین به وظیفه خطیر خود در مراحل آموزش ورشد این مهارت در کودک واقف باشند 1
خویشتن دار باشند از میزان رفتارهای خارج از کنترل خود آگاه باشندبرای آموزش صحیح این مهارت قانون وضع کنند تا حد ممکن برای تلاش وکوشش کودک پاداش مادی در نظر نگیرند وبدانند که منزل بهترین مکان برای آموزش کودک آزمون وخطاست کودکان نیاز دارند در ارتباط با ما این مهارت ها را تمرین کنند ووالدین باید مسئولیت پرورش وتربیت کودکان را آگاهانه وبا تمام دشواری های آن بپذیرند.

مراحل آموزش خویشتن داری

امروزه کودکان بیشتر از گذشته با انواع استرس ها روبرو می شوند ودر مدارس نیز با مشکلاتی مواجه هستند که آنها باید به کودکانشان هنر خویشتن داری رابیاموزند تا بتوانند در موارد لازم احساسات خود راکنترل کنند

1-الگوی کودک خود در مواجهه با مشکلات

2- تقویت قدرت ابراز احساسات در کودکان

3-استفاده از علائم هشدار دهنده

4-یاد آوری حفظ خونسردی به خود

5-آموزش نحوه درست نفس کشیدن

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید