نیروی ذهن خلاق

نیروی ذهن خلاق

توانایی شما همراه باطرح ونقشه های جدید .حل مشکلات به روشی خاص ویک سر وگردن بالا قرار گرفتن ازبقیه افراد برحسب تصوارت رفتار وبازدهی می باشد . ذهن خلاق شامل یک سری عواملی است که همگی می توانند فراگرفته وگسترش داده شده که می تواند خلاقیت تان را بالا ببرد..

نیروی ذهن خلاق چند موردرابه شما یک به یک معرفی می کند ……

1-نیمکره چپ وراست مغز :توانایی به کارگیری مهارت های مختلف دو نیمکره چپ وراست مغز در ارتباط باهمدیگر است.زمانی که افراد ضعیف در مهارتها توسط مربیان خوب ,آموزش داده شوند ناگهان بسیار قوی می شوند.این ویژگی بیشتر به شناسایی گروهی از عضله های ضعیف است نه به دلیل اینکه آن ها اساسا ناتوانند بلکه به این علت که آنها مدتی طولانی بلااستفاده واقع شده بودند.باوجود عضله ذهنی جدید تمام عضله های ذهنی شروع به بهبود عملکردشان می کنند.

2-یادداشت برداری یا نقشه ذهنی:توانایی آشکار کردن ,افکار ,باخارج کردن ازسرتان وروی کاغذ آوردن آنها.در مورد ابزاری که مغزتان به عادی برای یادداشت برداری استفاده میکتد .ایجاد یک نقشه ذهنی خلاق کامل وتمام عیار ,ساده ,آسان ولذت بخش است.

3-فصاحت : سرعتی که می توانید سریع نظرات جدید را بخوانید .فصاحت ,مقیاس بازدهی خلاق است.فصاحت یکی از اهداف اصلی همه اندیشمندان خلاق ومشاهیر بزرگ است .

4-انعطاف پذیری :توانایی تولیدانواع مختلف نقشه ها وتفییر از یک روش به روش دیگر بابه کارگیری راهکارهایی مختلف انعطاف پذیری خلاق رامی سازد که شامل توانایی دیدن اجسام اززوایای مختلف در نظر گرفتن اجسام از نقطه نظر دیگر برداشت از مفاهیم قدیمی وتنظیم مجدد آن به روش های جدید و تغییر دادن نقشه های از پیش تعیین شده می باشد .

5-خلاقیت : خلاقیت لازمه نبوغ وافکار خلاق است توانایی تولید نقشه هایی که به تنهایی از آن شما غیر عادی ,منحصر به فرد ومختلف المرکز (یعنی خارج از مرکز )هستند رانشان می دهد.

6-شرح دادن نقشه ها :یک متقکر خوب وخلاق ایده اصلی رادرک می کند وآن رادر همه جهات توزیع ,گسترش وشاخ وبرگ می دهد ومعمولا افکار اصلی راشر ح می دهد.

7-به هم مرتبط :یک متفکر خلاق از این حقیقت که مغز بشر یک سازمان بهم مرتبط بسیار بزرگ است استفاده می کند .باداشتن اطلاعات مستقیمی ا زنحوه عملکرد این سازمان به هم مرتبط قادر هستند تا از این منبع نامحدود برای بهبود تمام جنبه های خلاقیت شان بهره برداری کنند.

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید