معدن طلا

معدن طلا

عزیزای دلم ذهن خلاق همه ما بیشتر شبیه به غربال سازی طلا می باشد .ذرات طلا ,تعداد بسیاری از هزاران سنگ یا دانه شن که مسیر رود قرار دارد هستند .در رودخانه ذهن دقیقا همین جریان بر قراراست ستگ ها یا ذرات شن تمام نظریه های موجود را نشان می دهند .برای استخراج طلا (نظریه خلاق ومهم  یا راه حل خلاق ونو)شما بایستی تمام دانه ها(نظریه ها )را در مسیر رودخانه ذهن تان غربال کنید تا اطلاعات واقعی با ارزش رابیابید .نظریه های بیشتر را با سرعت بالاتر خلق کنید وبدین ترتیب می توانید هم کمیت مهم نیروی ذهن خلاق تان را افزایش دهید

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید