قدرت هدف

قدرت هدف

اگر به هر چیزی در زندگی دست پیدا کردیم نتیجه ی یک برنامه ریزی بوده است البته این بدان معنا نیست که به هیچ چیزی به طور اتفاقی در زندگی ام نرسیده ام .بلکه منظورم این است که من در همه شرایط مسیری را که می خواهم طی کنم مشخص می سازم .

داشتن هدف تفاوت مهمی در بدست آوردن موفقیت ایجاد می کند اگر می خواهید هر چیز با ارزشی رابدست آورید باید دارای هدفی روشن باشید .ولی اینکه هدفهایتان را چگونه تنظیم می کنید تمام تفاوت ها رادر جهان ایجاد می کند .

اندازه واقعا مهم است

هدفهای شما باید به اندازه ی کافی آنقدر بزرگ باشند که شما رااز رختخواب بیرون بکشاند تا احساس کنید انگیزه ی لازم راقبل ازاینکه سوئچ رافشار دهید دارید فقط کمی بازدهی اتان رابالا ببرید .هدفهایی که هیجانات شما راشعله ور سازد وباعث شود که به پا خیزد ودست به عمل بزنید سپس هر کاری در زندگی روزمره اتان راحتتر خواهد شد .پس بدانید هر حرکت کوچکی که انجام می دهید بخشی از تصویر بزرگی است که برای خلق موفقیت در زندگی انتخاب کرده اید.

اشتباه دیگری که اکثر مردم در شروع وقدم اول ایجاد هدفهای بزرگ مرتکب می شوند این است که هدفهایشان رااینطور تعریف می کنند که می خواهند دیگران راتغییر دهند .

هدفهای خود راکوچک کنید تا جائیکه عمل کردن آسان شود

آنقدر کوچک که حرکت بعدی خود رادر طی 24 ساعت آینده انجام بدهید

چهار قدم اساسی برای موفقیت

1-هدفهای خود را آنقدر عظیم وبزرگ کنید که شما را وادار سازدصبح خیلی زود از رخنخواب بیرون بیائید

2-برروی چیزی که می خواهید وتنها بر روی آن تمرکز کنید

3-مطمئن شوید که هدفهای شما تماما مربوط به شماست

4-اهداف راآنقدر به قطعات کوچکتر تقسیم کنید که دستیابی شمابه آنها آسان تر شود

زمانی که شما گروهی از اهداف بزرگ راطراحی می کنید واقعا برای شماروحیه بخش است ومتوجه خواهید شد که زندگی اتان به میزان قابل توجهی تغییر کرده است

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید