شناخت وتاثیر امواج ذهنی آلفا در مغز

شناخت وتاثیر امواج ذهنی آلفا در مغز

معروف ترین واز لذت بخش ترین امواج مغزی ,امواج آلفا می باشد .امواج آلفا در پشت سر دیده می شود

در شرایط عادی هماهنگی در نیمکره مغز کمتردیده می شود اما در حالت آلفا قرار بگیریم هماهنگی مغز بیشتر می شود وعملکرد مغز ما بیشتر می شود .امواج آلفا به صورتی است که خود آگاه رابه تدریج به نا خود آگاه وصل می کند وفعالیتهای راست مغزرافعال می کند .امواج آلفا با برداشتن تدریجی محدودیت های زمان ومکان اجازه خواهد داد آگاهی ودرکی رخ دهد که ماورای مرزهای فهم وادراک محدود انسان است.

خیلی مهم است که بدانید حضور در لحظه با فعال شدن امواج آلفا همراه است

فرکانس آلفا موج بین 8تا 13 حس در ثانیه است این اعداد ثابت نیس امکان تغییر دارد که وقتی ما ریلکس هستیم دیده می شود .فرد از شنیدن صداهای ناهنجار اطرافش رها شده وبه درون خودش سفر می کند در آن جا آرامش عمیقی راحس می کند ومی تواند بیماری, از بیماری ها ومشکلات خودش رادرمان کند.

برای رفتن به سطح آلفا باید فکر راروی تمام اعضای بدنتان متمرکز کنید وعضلات آن قسمت ها رایک به یک شل وآزاد کنید تا آرامشتان عمیق تر شود .یا روی صندلی بنشینید یاروی زمین دراز بکشید بعد شروع کنیداز فرق سر به شل کردن عضلات بدن تاتمام نقاط بدنتان شل شود که باعث فعال شدن نیمکره راست مغزمی شود ودر ضمن باعث واضح تر شدن تصاویر ذهنتان می شود و بعد اعداد رااز 100به 1به صورت برعکس بشماریداین کار باعث عمیق شدن آرامش می شود وآماده می شوید تا تلقینات درمانی راروی خودتان انجام دهید .

خصوصیات وارد شدن به امواج آلفا :تمرکز زیاد میشود ,ایده های جدید بدست می آوریدافراد موفق روزانه درحالت آلفا قرارمیگیرند وقدرت تلقین خود رابالا میبرند .فردی که درحالت آلفا قرار میگیرد تمرکز بالا رفته وقدرت تلقین بیشتر می شود .

یکی از بهترین روش ها برای قرار گرفتن در حالت آلفا شمارش معکوس است .که درآن لحظه به هدفتون فکر کنید چون نا خودآگاه خودتان شمارش رابرعکس ادامه می دهید .

امواج آلفا خیلی منظم است ومغزمون درحالت آلفابیشتر هماهنگ میشود وبهتر کارمیکند ووقتی مدیتیشن انجام میدهید امواج آلفایی مابیشتر می شود وخیلی حس خوبی دارید .

فراموش نکنید بسیاری از بزرگان ودانشمندان ما به افراد توسعه می کردند که خواب کوچیک داشته باشند ظهر (خواب چند دقیقه ای ),خواب ظهر امواج آلفارابیشتر می کند وخلاقیت را بالامیبرد.

به امید موفقیت روز افزون

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید