سبک های  تصمیم گیری

سبک های تصمیم گیری

تصمیم گیری یک رفتار است ومثل هر رفتار دیگری می تواند یک عادت شود کودکان نسبت به تصمیم گیری های ضعیف آسیب پذیر هستند زیراتکانه ای بوده وبه ندرت مورد پیامدهای اعمالشان فکر می کنند موضوع تصمیم گیری در کودکان فقط محدود به تصمیم های ساده وکم اهمیت محدود نمی شود که کودکان ممکن است تصمیم هایی بگیرند که روی سلامت جسمی وروان شناختی وبه طود کلی آینده شان تاثیر بگذارد

از طرف دیگر اگر کودکان یاد بگیرند که به دقت در مورد تصمیم هایشان فکر کنند وممکن است .تصمیم گیری سالم ومنطقی رادر خود رشد دهند که برای همیشه با آن ها باقی بمانند .آموزش مهارت تصمیم گیری به کودکان می تواند آن ها را به مهارت های ضروری جهت تصمیم گیری مناسب مجهز کند اگر کودکان به مهارت های تصمیم گیری قوی مجهز شده باشند احتمال بیشتری دارد که تصمیم های مناسبی گرفته ودر آینده تبدیل به ونوجوانان وبزرگسالانی سالم شوند

آموزش تصمیم گیری به کودکان

اززمانی که کودک پیش دبستانی است آموزش مهارت حل مسئله رابه کودکان آغاز کنید .بجه ها باید بیاموزند خودشان چگونه مسائل ومشکلات را حل وفصل کنند .حل مسئله یکی از شش مهارت مهم زندگی است که والدین باید آن ها رابه فرزندانشان وتا نوجوانی در این زمینه با آن ها کار کنند تا دقیقا بیاموزند چگونه مشکلات راحل کنند وتصمیمات سالمی برای خودشان بگیرند به هر جهت بسیاری از بزرگسالان دقیقا نمی دانند که چگونه مسایل ومشکلات راحل وفصل کنند بسیار مفید است که به فرزندانمان استراتژی های اصولی ومنظم تری برای حل مشکلاتشان بیاموزندچهارسبک مختلف تصمیم گیری که ممکن است با گذشت زمان تغییر کرده وبا در موقعیت های مختلف فرق کند

سبک تصمیم گیری منطقی

دراین سبک فرد به صورت بی طرفانه ومنطقی تمام اطلاعات مهم مربوط به تصمیم را ارزیابی میکند وسپس با توجه به اهداف خود بهترین حق انتخاب رابر می گزیند

سبک تصمیم گیری احساسی

در این سبک مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی به اوچه می گوید .اگر احساس ویچیزی را درست می داند آن را انتخاب می کند واگر غلط می داند آن را کنار می گذارد

سبک تصمیم گیری اجتنابی

در این سبک فرد یا لزوم تصمیم گیری را انکار می کند ویا امیدوار است .که همه چیز خود به خود درست شود وبا به تکنیک های به تاخیر انداختن مثل امروز وفردا کردن متوسل می شود در این جا هدف حفظ آسایش روان شناختی کوتاه مدت به هزینه گزاف است

سبک تصمیم گیری تکانه ای

در این سبک فرد به سرعت وبر مبنای تکانه های ناگهانی تصمیم می گیرد وبه ارزیابی آرام ومنطقی حقایق نمی پردازد

سبک تصمیم گیری مطیعانه

در این سبک فرد بر اساس انتظارات دیگران تصمیم می گیرد ویژگی اصلی این سبک انفعال است فرد اجازه می دهد دیگران تصمیم ها را به او تحمیل کنند یا اجازه می دهد که دیگران برای وی تصمیم بگیرند

عوامل موثر بر تصمیم گیری

اعتماد بنفس ارزش هاوباورها

استقلال فکر خلاقیت

شیوه تصمیم گیری انعطاف پذیری

و………

تصمیم گیری یه قدرت است

زمانی که کودک بودیم همیشه دلمون می خواست لباس وکفش مدرسه یامهمانی راخودمون انتخاب کنیم یا تصمیم بگیریم که برای محلس یا مهمانی چه بپوشیم .اتفاقی که هرگز در زندگی ودنیای کودکی رخ نداد وحالا بعد از گذشت بیست سال هنوز در مواقع حساس ومهم قدرت تصمیم گیری دقیقی نداریم حتی وقت مشورت کردن با دیگران

ازهمین حالا سعی کنید کودکتان را برای تصمیمات مهمی که قرار است در آینده بگیرد آموزش دهید واو را آماده سازید خیلی ساده والبته دقیق مطمئنم اگر بدانید کودکانی که حق انتخاب وتصمیم گیری به آن ها داده می شود .از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند وخودشان را ارزشمند ومساوی با دیگران می بینند حتی یک ثانیه راهم هدر نمی دهید واقدامان لازم را انجام می دهید

دقت کنید که والدین نباید مسئولیت تصمیم گرفتن بچه هایشان را بر عهده بگیرند

به بیان ساده تر ,هیچ پدر ومادری نباید جای فرزندش تصمیم بگیرد وحس اعتماد به نفس را از آنها نگیرند .
پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید