رشد استقلال در نوشتن تکالیف عزیزانمان

رشد استقلال در نوشتن تکالیف عزیزانمان

هدف اصلی ادانش آموزان از انجام تکالیف در منزل این است که مستقل کار کردن را تجربه کنند.

دخالت زیاد والدین مانع از رشد استقلال می شوند که حتی دانش آموز را به سمت نا فرمانی وبی توجهی ومقاومت می کشاند .بعضی از والدین عزیز خودرا خیلی درگیر تکالیف می کنند ونسبت به آنها حساس می شوند ومدام آنها را کنترل می کنند وتذکرات کلامی به آنها می دهند در واقع حس مسولیت پذیری ومستقل بودن را از آنها می گیرند . وآرامش را هم از خود وهم از دانش آموزمی گیرند .

ما باید در اول کاری کنیم که دانش آموز عزیزمان بتواند راحت با ما ارتباط برقرار کند وبا ترس ودلهره تکالیفش را انجام ندهد .در مرحله اول باید با معلم عزیزم. دانش آموزمان آشنا باشیم واز نحوه تدریس شان واز انتظارات آنها در مورد دانش آموز بدانیم .باید الگوی خوبی برای آنها باشیم .

محیطی مناسب برای انجام تکالیف مدرسه مهیا کنیم .واینکه بچه ها باید خودشان تکالیف مدرسه را انجام دهند وچیزهای که حواسشان را پرت می کند به حداقل برسانیم .موقع تکالیف نوشتن تلویریون روشن نباشد ،صدای موسیقی بلند نباشد .یا تماس تلفنی نباشد در واقع مزاحم را باید دور کنیم و محلی که تکالیف را می نویسد حتما نور کافی داشته باشد .

همیشه به عنوان یک ناظر باشید ،در مورد تکالیف از دانش آموز سوال کنید اورا تشویق کنید وتکالیف انجام شده را نظارت کنید واگر سوالی پرسید جواب دهید .

اولیایی محترم لطفا همیشه کنار دانش آموزتان ننشینید وتکالیف را برایش نخوانید این کار کاملا اشتباه است چون دانش آموز همیشه دیگر وابسته می شود ودیگر نمی تواند بدون وجود شما تکالیفش را بنویسد .وقتی شما برای دانش آموز تکالیف را می خوانید مانع از فکر کردن وپردازش کامل توسط او می شوید ودر نتیجه نمی توانند خوب درک مطلب کنندیا فهم مسایل ریاضی در مدرسه وامتحاناتشان دچار مشکل می شوند .

حتما برای برنامه ریزی به آنها کمک کنید،روی کاغذ بنویسید وآن را جایی از اتاق نصب کنید .که در حوزه دیدش باشد تشویقش کنید که کارهایش را تقسیم بندی کند .ووقت استراحت 15 دقیقه ای در برنامه ریزی درسی داشته باشند.اگر دانش آموزی دوست نداشت در اتاقش تکالیفش را انجام دهد اشکالی ندارد اجازه دهید .از میز آشپزخانه یا پذیرایی استفاده کند اما باید بداند که نباید وابسته باشد والدین باید به کودک اجازه دهند در قبال موفقیت ها وشکست های خود مسول باشند .

در کل کاروتلاش آنها را تحسین کنید .این را باید بدانید فقط وقتی نمره 20می گیرند نباید تشویق کرد در حالی که باید به دنبال اصطلاحات وپیشرفته های کوچک او هم باشید وتوجه کنید که هررفتار یا تلاشی اورا به هدف مورد نظر نزدیک می کند تشویق کنید .

از دانش آموز خود بخواهید تمام اتفاقات مدرسه را برای شما نقل کند وشما هم با تبسم گفته های اورا تایید کنید .


پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید