به نه ایمان داشته باشید

به نه ایمان داشته باشید

باید دانست که واژه (نه)با وجود تمام نتایح پیامدهای بد ,می تواند آزادی بسیار لذت بخشی را برای ما به ارمغان بیاورد .فقط کافی است که به آن ایمان داشته باشیم وکارهای زیر را انجام دهیم :

1- با ایمان پیدا کردن به واژه نه عواطف واحساسات خود را بهتر می شناسیم

2-نیازها وخواسته های خود را در والویت قرار دهیم ..

3-برای هر چیزی تردید به دل راه نمی دهیم .

4-یاد می گیریم که تا فکر نکرده ایم ,پاسخ ندهیم .

5-در مقابل کسانی که برای درخواست هایشان اصرار بیجا می کنند ,مقاومت کنیم .

6-آنچه که توانایی انجامش رانداریم بگوییم .

7-افرادی را که می خواهند باتملق وچاپلوسی مسئولیت هایشان را به گردن ما بیندازند ,بشناسیم

8- اشخاص دیگر را برای پذیرش در خواست های دیگران به آنها معرفی کنیم ویا راه حل های تازه به آنها ارائه دهیم .

9- به درخواست هایی که می توانیم به درستی از پس آنها برآییم ,پاسخ مثبت دهیم .

راه را برای ورود کلمه نه به دهانتان باز کنید

حتما دیده اید که کشتی گیران چگونه هنگام مبارزه به خود فشار می آورند وتمام نیروی خود را به بازوها وارد می کنند تا موفق شوند .آنها برای موفقیت علاوه بر تمرکز روی قدرت بازوی خود حساب کرده اند ومانیز برای موفقیت خود هنگام مواجه شدن با در خواست دیگران علاوه برتمرکز, باید روی زبان مان حساب کنیم .برای شروع این کار باید زبان مان را عادت دهیم که به جای بله گفتن به نه گفتن بله بگوید .برای این کار بهتر است به بایدها ونبایدها یمان خوب فکر کنیم در وهله اول این کار بسیار سخت وطاقت فرساست اما نتایج بسیار خوبی در پی خواهد داشت پس از مدتی متوجه خواهیم شد که قدرت درونی مان برای نه گفتن بیشتر از قبل شده وراحت تر از همیشه برای آن تصمیم می گیریم .

به یاد داشته باشید که هرگز قبل از فکر کردن به در خواست هیچ جوابی به ان ندهیم .تا وقتی مطمئن نیستیم نباید آن را بپذیریم ویا بیهوده رد کنیم اگر روزهای اول تمرین نتوانستید از پس این کار برآیید چندان به خودتان سخت نگیرید .پیداست که پس از عمری بله گفتن ,تغییر آن به شکل کاملا بر عکس آن کاملا دشوار است .اگر باز هم پاسخ مثبت دادید نگران نشوید وامیدوار باشید که برای دفعات بعدی به راحتی نه بگویید خوب می دانم که با پذیرش در خواست دیگران چه ضربه ای به عواطف واحساسات خود می زنیم بیش از هر موقعی در زندگی مان احساس حماقت می کنیم واعتماد به نفس خود رااز دست می دهیم در واقع ما حق خود را پایمال کرده ایم وآن را بدون هیچ دلیلی به دیگران داده ایم به عبارت دیگر ما با زبان کوچک مان جلوی تمام عقاید واحساساتمان ایستا ده ایم ونسبت به انها بی اهمیت بوده ایم .

با وجود تمام این توضیحات بسیاری از افراد در گوشه وکنار این دنیا هستند که آگاهانه هر در خواستی را می پذیرند آنها از این مسئله برای جلب توجه واعتماد دیگران به خود استفاده می کنند مثلا برای پرداخت کمک های مالی داوطلب می شوند تا خیر ونیکوکار معرفی شوند به هر در خواست پدر ومادر خود پاسخ مثبت می دهند تا بیشتر مورد محبت آنها قرار گیرند در جلسات مختلف شرکت می کنند تاروزی بتوانند خودشان جلسه برگزار کنند آنها از اینکه دیگرلن فکر کنند که تنبل وبی خیال هستند می ترسند وحاضرند برای آرام کردن وجود خود به هر چیزی پاسخ دهند حال ما می خواهیم انها رااز این ترس روانی برهانیم وراهکارهای صحیح را به آنها معرفی کنیم

پذیرش یارد درخواست دوستان

همه می دانیم که گفتن نه به دوستان کار ساده ای نیست . به نظر من برای یک تصمیم گیری درست ابتدا باید دوستانمان را طبقه بندی کنیم ومرز مشخص میان دوست صمیمی ویا یک اشنا را تعیین نماییم در واقع ما باید کاری کنیم که قبل از شنیدن در خواست های دوستا نمان موقعیت آنها را در زندگی مان برای خودمان تعریف کنیم

چه کسی دوست ماست؟باید درک کرد که رابطه دوستی انواع مختلفی دارد وهر یک از آنها از نظر عمق مدت زمان واحساسات کاملا با یکدیگر ممتفاوتند به طوری که نتایج هریک از آنها می تواند دخالت وسردر گمی حمایت واحترام ویا دیگر روابط منقابل رابه دنبال داشته باشد .در واقع مادر رابطه دوستی مان با دیگران حس اعتماد ,پذیرش ,توانایی گوش دادن به نظرات واحترام به آنها را یاد می گیریم ودر مقابل آنها واکنش نشان می دهیم اما نباید توقع داشته باشیم که ثمره تمام روابط دوستانه شبیه به یکدیگر باشند زیرا تمام افراد شبیه یکدیگر نیستند .ازنظر علمی ثابت شده که یک رابطه دوستی که شما برای هیچ می شود ویا باعث فساد وسر خورد گی مثلا دوستی که شما برای هیچ کاری روی او حساب نمی کنید بخواهد توقع زیادی از شما داشتع باشد معلوم است که نتیجه این رابطه چیز جز سر خوردگی وسرزنش نخواهد بود .شما می خواهید به او احترام بگذارید وحسن نیت خود را به او نشان دهید .در حالی که اواز عمق احساسات شما نسبت به خود نا آگاه است .او نمی داند که احساس قلبی شما نسبت به او به قدری نیست که بخواهید به هر گونع در خواست اوپاسخ مثبت دهیئ واحتیاجات اورا بر آورده کنید .بنابراین توقع خود را دائما بالاوبالاتر می برد .وشما نیز با عاجز بودن از گفتن کلمه نه بیشتر وبیشتر خود را آزار می دهید .بسیار دیده شده است که افرادی که از شما در خواست های بزرگی می کنند وشما به آنها پاسخ مثبت می دهید .در هنگام نیاز شما به آنها ناپدید می شوند .وباعث همان سرخوردگی که در چند لحظه قبل از آن صحبت کردم ,می گردند .برای جلوگیری از رویاروی با این مسائل از شما می خواهیم قبل از اینکه در خواست آنها بشنوید آنها را طبقه بند ی کنید ونوع عکس العمل خود را از قبل مشخص نمایید با این کار یاد می گیرید که با چه کسی چگونه رفتار کنید .به نظر من با نه گفتن به دیگران هزگز ارزش واعتبار خود را از دست نمی دهید بلکه متوجه خواهید شد که به چه کسی چه جوابی دهید .بدین ترتیب می توانید با حفظ رابطه دوستی تان ,از سلامتی ,زمان وتوانایی های خود به درستی استفاده کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید